صفحه اصلی معاونت پژوهشی

دسترسی به منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آخرین اخبار

   کارگاه ها

Featured E-Resource Image

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه ی اساتید دانشکده ی دندانپزشکی برگزار می شود.
جهت مشاهده ی برنامه ی کارگاه، تاریخ و مکان کارگاه کلیک نمائید.

در سالن مرکز توسعه آموزش پزشکی:
Featured E-Resource Image

کارگاه یک روزه ی کاربرد نانو فناوری در زیست پزشکی برگزار شد
جهت ثبت نام و مشاهده ی برنامه ی کارگاه ادامه ی مطلب را کلیک فرمائید.

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه:
Featured E-Resource Image

کارگاه دو روزه ی مرور نظام مند Systematic Review ویژه ی اعضای هیئت عملی دانشگاه
این کارگاه در تاریخ یکشنبه و دوشنبه 18 و 19 مهر ماه در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار خواهد شد. مطالب این کارگاه توسط دکتر پیام کبیری ارائه خواهد شد+ ثبت نام