صفحه اصلی معاونت پژوهشی

دسترسی به منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آخرین اخبار و اطلاعیه ها«آرشیو اخبار»

کارگاه ها آرشیو کارگاه ها

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی

میزان رضایت شما از روند پیگیری طرح ها ارائه شده به معاونت چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

Sidebar