صفحه اصلی معاونت پژوهشی

دسترسی به منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آخرین اخبار و اطلاعیه ها«آرشیو اخبار»

کارگاه ها آرشیو کارگاه ها

Featured E-Resource Image

کارگاه دو روزه مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی جهت اعضای هیئت علمی در سالن Edc دانشگاه برگزار شد.
مرحله دوم کارگاه مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی ویژه اعضای متخصص هیئت علمی بالینی دانشگاه به همت معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،روزیک شنبه بیست ویکم آبانماه درسالن E.D.C برگزار شد.

Featured E-Resource Image

کارگاه تجزیه وتحلیل داده های پژوهشی ویژه ی کارمندان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه برگزارگردید.
به همت معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کارگاه تجزیه وتحلیل داده های پژوهشی درسالن معاوت تحقیقات وفناوری برگزارگردید.

به همت معاونت پژوهشی ** جدید **:
Featured E-Resource Image

کارگاه روش جستجوی منابع الکترونیک ویژه ی اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه برگزار شد.
جهت اطلاع از جزئیات کارگاه ادامه ی مطلب را مطالعه نمایید.

میزان رضایت شما از روند پیگیری طرح ها ارائه شده به معاونت چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

Sidebar