کتاب خانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1369 به عنوان کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی در محل فعلی مرکز آموزش و توسعه با تعداد 600 جلد کتاب تاسیس گردید و در سال 1374 در ساختمان فعلی معاونت دانشجویی به عنوان کتابخانه مرکزی دانشگاه شروع به کار کرد و سالانه تعدادی متاب به مجموعه افزوده می گردد. در سال 1381 با خرید برنامه نرم افزاری پارس آذرخش اطلاعات متب و منابع به این برنامه وارد و سیستم بصورت مکانیزه گردید. در سال های اخیر با گسترش روند پذیرش دانشجو در رشته های مختلف و با رشد و توسعه چشمگیری که در طی سالعای اخیر در دانشگاه بوجود آمد و تاسیس دانشکده ها کتابخانه های مخصوص برای هر دانشکده ایجاد شد. در سال 1386 با احداث ساختمان جدید در پردیس آموزشی ساختمانی برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شد که تمامی کتابخانه ها بجز کتابخانه دانشکده بهداشت در این مکان مستقر شدند و از این سال (1386) سالانه مبلغ قابل توجهی برای خرید کتاب و سایر موارد و منابع در نظر گرفته می شود و در سال 1388 اطلاعات متابخانه مرکزی تحت وب قرار گرفته که علاقه مندان می توانند جهت آگاهی از منابع به این سایت مراجعه نمایند.

کتابخانه هم اکنون دارای 28 هزار جلد کتاب فارسی، 5 هزار جلد کتاب لاتین، 120 عنوان مجله فارسی، تعدادی ژورنالهای گذشته نگر، تعداد 305 عنوان پایان نامه و تعداد 181 کتابچه طرح تحقیقاتی می باشد. کتابخانه دارای اشتراک بانک اطلاعاتی ( مقالات، مجلات پزشکی، فارسی) و هم چنین عضو کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی می باشد که با آدرس ( www.pmdr.hbi.ir) قابل دسترس می باشد.

Sidebar