بخش امانت

این بخش محلی برای نگهداری، امانت دهی، تمدید و رزرو منابع اطلاعاتی به کاربران می باشد. همچنین بررسی و پیگیری برگشت منابع و بررسی و پیگیری برگشت منابع وبررسی مخزن به منظور قفسه خوانی و وجین کردن مجموعه بر عهده این بخش می باشد.


بخش خدمات فنی

این بخش وظیفه فهرست نویسی و آماده سازی مجموعه کتاب های فارسی، انگلیسی را به عهده دارد. آماده سازی و برگه آرایی منابع سازماندهی شده نیز در این بخش انجام می شود. فهرست نویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا و با استفاده از گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

بخش تامین منابع اطلاعاتی

این بخش مسئولیت انتخاب، سفارش و تهیه منابع کتابخانه ای شامل کتاب، نشریات (نشریات چاپی و الکترونیکی) را از طریق خرید، مبادله و اهدا را بر عهده دارد. انتخاب منابع اطلاعاتی مورد نیاز از طریق شورای انتخابات صورت می پذیرد. اعضای این شورا عبارتند از معاون پژوهشی، رئیس کتابخانه مرکزی، مسئول سفارشات و نماینده تام الاختیار هر دانشکده که از میان اعضای هیئت علمی انتخاب می شود. کلیه تصمیمات شورا به گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی منتقل و نظرات آنها جمع آوری می شود. پس از رسیدن درخواست ها و اعلام نیاز گروهها از طریق این شورا کتابخانه مرکزی بر اساس سیاست ها و بودجه و سهمیه اختصاص یافته به هر گروه اقدام به گزینش نهایی و تهیه مواد مورد نیاز می نمایند.

بخش مرجع و نشریات

این بخش به سفارش، تهیه و دریافت نشریات ادواری داخلی و خارجی می پردازد. در بخش مرجع کتابخانه مرکزی دایره المعارف ها، فرهنگ ها، چکیده نامه ها، نمایه ها و هم چنین پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی نگهداری می شود. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره می شود. منابع موجود در این بخش به امانت داده نمی شود.

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:37
بازديد اين صفحه:2448
تعداد کل بازديد:519555