نام و نام خانوادگی:
دکتر حسین ماری اریاد
Name & Family:
Dr. Hossein Mari Oryad
سمت دانشگاهی:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
University officials:
Vice-chancellor of Research
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
Field of Study:
مرتبه ی علمی:دانشیار
Academic Positions:
Associate Professor
آدرس ایمیل:
oryad.hossein@yums.ac.ir
Email Addr:
oryad.hossein@yums.ac.ir
تلفن تماس
074-33346078

Contact Phone:

+9874433346078                                                                شرح وظایف

1. ‌‌‌اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه

2. برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی

3. اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور

4. توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور

5. کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی

6. مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارایه به رییس موسسه

7. ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی

8. ‌ همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین موسسه و سایر موسسات

9. ‌ همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی

10. ‌برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب

11. تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارایه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی ‌پژوهشی موسسه

12. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رییسه

13. شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:3
بازديد امروز سايت:106
بازديد اين صفحه:7306
تعداد کل بازديد:520014