صفحه اصلی معاونت پژوهشی

تاریخچه

اعضای کمیته اخلاق

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

فرایند گردش کار کمیته ی اخلاق دانشگاه

لیست طرح ها و پایان نامه های تصویب شده توسط کمیته ی اخلاق

 

 

اسامی و اطلاعات کامل اعضای کمیته ی اخلاق دانشگاه

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

توضیحات

مرتبه علمی

سمت دانشگاهی

مدرک و رشتهي تحصيلي

نام و نام خانوادگي

سمت عضو کمیته

 

                 دانشیار                

رییس دانشگاه

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی بالینی

رضا چمن

رئيس کمیته

 

استادیار

معاون پژوهشي فناوری دانشگاه

دکترای آموزش بهداشت

سید عبد محمد موسوی

دبیر کمیته

 

استادیار

رئیس دانشکده پزشکی

 دکترای فوق تخصصی اندویورولوژی

 سید محمدرضا ربانی

متخصص اخلاق پزشكي

 

استادیار

عضو هیات علمی

PhD اپیدمیولوژی

دکتر سید علی موسوی زاده

متخصص آمار/اپيدميولوژي

روحاني

مدرس گروه معارف

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

سطح 3 حوزوی

ابوالفضل ملاعلی

روحاني

 

کارمند

مسوول امور حقوقی دانشگاه

فوق لیسانس حقوق

آقای جهانشیر هدایت نیا

حقوقدان

 

مربی فرهنگی

نماینده جامعه

فوق لیسانس مدیریت اموزشی

زهرا حسینی

عضو خانم 1

 

دانشیار

عضو هیات علمی

PhD

بهداشت باروری

سعادت پرهیزگار

عضو خانم 2

 

دانشیار

عضو هیات علمی

PhD

بیوشیمی

هیبت اله صادقی

پژوهشگر 1

 

دانشیار

عضو هیات علمی

PhD

پرستاری

محمد ذوالعدل

پژوهشگر 2

 

استادیار

مدیر پژوهشی

PhD

تغذیه

مهدی اکبرتبار

مدیر پژوهشی دانشگاه

 

مدرس

کارشناس پژوهشی و مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه

PhD

روانشناسی

محمد ملکزاده

كارشناس مسئول و رابط