صفحه اصلی معاونت پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

مجري

همكاران

همكار دانشجو

کد اخلاق

          1.           

بررسی فراوانی ایزوله های کلبسیلای کد کننده  ژنهای ,CTX-M   TEM-1, SHV-1آنزیم های بتا لاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در شهر یاسوج در سال93-92.

دکتر اصغر شریفی، نجمه پرهیزگاری

دکتر سجاد خرم روز،  پریسا صادقی،دکتر سید عبدالمجید خسروانی                       

معصومه دهشیری

93.05.06.07

          2.           

طراحی و ارزیابی دفترچه سنجش مهارت های بالینی کارآموزی پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه

اسداله موسوی، دکتر اردشیر افراسیابی فر

دکترفریده یغمایی، دکتر نازافرین حسینی


93.03.13.04

          3.           

بررسی اثر حفاظتی لیکوپن و الاژیک اسید بر گناد جنین  موش صحرایی ماده القاء شده با کامیوم کلراید 

دکتر مهرزاد جعفری برمک  ودکتر رضا محمودی و

دکتر محسن نیک سرشت، کبری هوشمند مطلق


93.06.10.04

          4.           

تاتیر فنوتیپی عصاره ی آبی مرزه سفید ، نانو اکسید روی و نانوکمپلکس مس و تاثیر ژنوتیپی بر بیان ژن کواگولاز در سوش های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین

دکتر اصغر شریفی_فروغ مریدی کیا

دکتر سید عبدالمجید خسروانی، دکتر مهر اورنگ قائدی،دکتر شاکر حاجتی، نجمه پرهیزگاری، دکتر سید سجاد خرم روز، دکتر محمد ذوالعدل


93.12.02

          5.           

تاتیر  فنوتیپی اسانس مرزه خوزستانی ، نانو اکسید مس و نانوکمپلکس روی و تاثیر ژنوتیپی بر بیان ژن آلکالین پروتئاز در سوش های بالینی و استاندارد پسودوموناس آئروژینوزا

دکتر سید عبدالمجید خسروانی -  راضیه محسنی

دکتراصغر شریفی، دکتر مهر اورنگ قائدی،دکتر شاکر حاجتی، نجمه پرهیزگاری، دکتر سید سجاد خرم روز، دکتر محمد ذوالعدل


93.12.03

          6.           

مقایسه تاثیرآرام سازی پیشرونده عضلانی وآموزش مبتنی بر نمایش فیلم بر کیفیت خواب وپارامتر های اسپیرومتری بیماران آسم برونشیال

دکتر اردشیر افراسیابی، الهه الهیان

دکتر موسوی


93.05..06.02

          7.           

فراواني ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيك جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگي بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

دکتر سید سجاد خرم روز، مرجان فرهنگ فلاح

دکتر اصغر شریفی، محسن نغماچی، نجمه پرهیزگاری، فرزانه غريب پور


93.05.06.8

          8.           

بررسی آلودگی باکتریایی وتعیین الگوی آنتی بیوگرام باکتریهای جداشده از تلفن همراه پرسنل زایشگاهها ،بخش نوزادان و ICU  در بیمارستانهای شهید بهشتی و امام سجاد شهریاسوج 

محسن نغماچی

دکتر محسن شمس، دکتر جانمحمد ملک زاده،

فاطمه احسانی

93.12.03.15

          9.           

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي میوه مورد (myrtus communis) بر ديابت تجربي نوع 1 و نوع 2 در موشهاي سفيد صحرايي

دکتر محمد شريف طالبيان پور

دکتر جمشید محمدی، افشين وزیری، زينب صالح پور ، مبین محسنی


93.03.13.05

      10.       

" مطالعه تاثیر خشک کن بستر سیال بر کمیت وکیفیت اسانس و ماده موثره گیاهان دارویی)بابونه، رزماری،مورد)

دکتر حسین صادقی93.03.06

         11.          

تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه  پسته وحشی Pistacia atlantica بر هایپرپلازی خوش خیم غده پروستات ناشی از تستوسترون درموشهای صحرایی  نر نژاد ویستار

دکتر علی میرزایی - رعنا ذاکری

مهدی قوامی زاده، دکتر محمدرضا ربانی،  محمود نارکی


93.08.10.02

         12.          

بررسی اثرحفاظتی عصاره آبی جفت بر زخم روده القا شده توسط اسید استیک درموشهای صحرایی

دکترعلی میرزایی- کشورجعفری

مهدی قوامی زاده، دکتر مهرزاد جعفری،  محمود نارکی


93.08.10.05

         13.          

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه گیاه نسترن(Rosa canina ) بر مدل تجربی هیپرپلازی خوش خیم پروستات در رت.

دکتر محمدشریف طالبیان پور- مریم صادقی حبیب آباد،افشین وزیری

دکتر جمشید محمدی، دکتر حسین صادقی، 


93.08.10.3

      14.       

" بررسی وضعيت مدیریت پسماندهای  بیمارستانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در سال 1392

مریم حیدری93.05.06.09

         15.          

بررسی نقش مدیریت گزینش در بروز خلاقیت انسانی در مرکز بهداشت شهرستان بویر احمد در سال 92

علی جعفر نژاد93.05.06.10

         16.          

گزینش در بهره وری منابع انسانی در مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه در سال 1392

علی آموزگاران93.05.06.11

         17.          

بررسی تاثير روغن زيتون موضعی بر پيشگيری از زخم بستر بيماران بستری در بخش ICU بيمارستان آموزشی- درمانی  شهید بهشتی یاسوج

محمد بهنام مقدم، اکوان پایمرد

فریبا محمدی


93.05.06.04

         18.          

بررسی میزان رضایتمندی بيماران مراجعه کننده از خدمات ارائه شده در بيمارستان شهید بهشتی یاسوج  سال 1393

دکتر امین حسینی مطلق، دکتر پرویز مردانی، سهیلا زابلی پور

دکتر صدراله محرابی، دکتر رضا حسین پور


93.05.06.12

         19.          

مقایسه تاثیر پاشویه آب گرم، ماساژ افلوراژ و ماساژ پتریساژ بر میزان خستگی و خواب بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز دیالیز یاسوج و گچساران، 1392

ادشیر افراسیابی، شکوفه حمزه یی کیا 

سیما محمد حسینی، دکتر حمیدرضاغفاریان شیرازی


93.05.06.03

         20.          

بررسی تاثیر يک مداخله مشارکتی اجتماع محور در بهبود مديريت پسماند جامد در شهر ياسوج

دکتر محسن شمس

دکتر علی موسوی زاده، دکتر رحيم استوار، سهیلا رضایی

حسين ذوالفقاری ، سيده مهر عابد، مينا کشتکار، هومن کوهستانی، فرحناز نيک پی

93.06.10.07

         21.          

مقایسه میزان استرس و تصور از بدن خود در افراد استفاده کننده از عمل جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج

فضل الله فاطمیان راد

دکتر نجمه مستنبط ، کرامت الله زندی  ، دکتر محمد حسین نظری ، دکتر غفاریان شیرازی  ،   عبدالله حکمتی فر


93.08.10.09

         22.          

بررسی اثر ضد التهاب و ضد درد عصاره هیدروالکلی  گیا شقایق کوهی (Glaunium Elegance) در رت و موش سوری 

دکتر حسین صادقی

دکتر محسن صادقی


93.06.10.08

         23.          

بررسی مقایسه­ای ارتباط مواجهه و عدم مواجهه با خشونت محل کار با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1393

جهانبخش وحدت نژاد

 علی اکبر اکبر­پور، کرامت الله زندی قشقایی، شهلا حسین پور


93.08.10.10

         24.          

تاثیر بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر خستگی ، عملکرد حرکتی و تعادل بدنی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دکتر افراسیابی و  زهرا مهری

سید جواد سادات دکتر حمید رضا غفاریان شیرازی


93.06.10.06

         25.          

تاثیر طب فشاری بر کیفیت زندگی و علایم  بدو یائسگی

دکتر افراسیابی و خانم داوودی

حمید رضاغفاریان شیرازی، فاطمه بازرگانی پور


93.05.06.04

         26.          

مقایسه اثربخشی آموزش توسط همتایان با آموزش پرسنل بهداشتی بر میزان فشارخون و تبعیت از درمان بیماران دارای پرفشاری خون

دکتر علمداری و سمیه رنجبر

دکتر نازآفرین حسینی


93.08.10.09

         27.          

تاثیر کاربرد الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراکز انکولوژی شیراز

دکتر افراسیابی و حمزه ای کیا

دکتر نازآفرین حسینی

 

93.06.10.03

         28.          

بررسی اثر بخشی واکسن هپاتیت B در کادر درمانی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی شهر یاسوج، سال 1393

دکتر سید ذاکر سعیدی نژاد و محمد طاهر رضا نژاد

دکتر میترا رخ افروز،دکتر امین حسینی مطلق، خدایار سعیدی


93.08.10.05

         29.          

بررسی رابطه بین جهش های ژن p53  و آدنوکارسینومای معده با گروه کنترل

دکتر امراله روزبهی، دکتر امین قطعی،  سجاد افروز

دکتر محمدحسین سنگتراش، دکتر محمدامین مظفری، دکتر شاپور آقایی


93.08.10.07

         30.          

بررسی ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی های منابع انسانی واحد گزینش بر مشارکت کارکنان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ( مطالعه موردی: مرکز بهداشت شهرستان گچساران) در سال

رحمان گلستانی

علی آموزگاران، کیامرث رضوی، عمران شادباش، عزیزالله علیمحمدی


93.06.10.09

         31.          

 بررسی عوامل مرتبط با سوئ مصرف مواد مخدر در مراکز MMT استان کهگلویه و بویر احمد: مطالعه مورد شاهدی

دکتر علی موسوی زاده  ، دکتر رضا چمن 93.08.10.12

         32.          

بررسی مقاومت دارویی نسبت به فلوروکینولونها در ایزوله های E.coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری در شهرستان لامرد(استان فارس) به روش های فنوتایپینگ و ژنوتایپبنگ در سال 1393

دکتر عبدالعلی مشفع و خالد روئین اهلی

دکتر سید عبدالمجید خسروانی، دکتر سید سجاد خرم روز


93.06.10.10

         33.          

شیوع آلودگی به انگل‏های فاسیولا هپاتیکا, دیکروسلیوم دندریتیکم و  اکینوکوکوس گرانولوزوس در  دام های کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد با بررسی پرونده‏های سالهای 1387 - 1392  

مصطفی عالی پور، سید علی اصغر ملک حسینی

دکترعبدالعلی مشفع، قاسم فکوری زاد، سعید فولادی


93.08.10.13

         34.          

بررسی تاثیر توام عصاره گیاهی آلوئه ورا، انزوات و زیتون بر زخم های سوختگی درجه 2 در موش صحرایی نر

حسین کاویانی

دکتر ارسلان عزیزی، دکتر محمد ذوالعدل، خانم شهربانو عسکریان


93.08.10.02

         35.          

بررسی کارایی گیاه پالایی درحذف بی فنیل های  پلی کلرینه ازخاک آلوده توسط گیاه بومی اسپرس و سورگوم

دکترمحمدمهدی بانشی  -مهند س علیرضا رایگان شیرازی

سید عبدالمحمد سادات، مرتضی زارع


93.08.10.14

         36.          

بررسی  کارایی فرایند  گیاه پالایی واثر هیدروکربن های نفتی خاک الوده در خصوصیات زراعی وفیتوشیمایی بابونه( matricaria  chamomilla)

مهند س علیرضا رایگان شیرازی ، دکترمحمدمهدی بانشی  -

ارسلان جمشیدی ، سهیلا رضایی، علی موسوی زاده، لیلی کریمی


93.08.10.15

         37.          

بررسی اثر رزوراترول بر تغییرات بافتی قلب در دوران جنینی به دنبال پره اكلامپسي  با L-name در موش صحرایی

دکتر حمداله دلاویز

دکتر محمد شریف طالبیان پور ، دکتر جمشید محمدی، پوران داوودی


93.08.10.16

         38.          

بررسی میزان رعایت شاخصه های کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در 1393

دکتر آیت پوزش

دکتر موسوی زاده- دکتر سعادت روایی


93.08.10.17

         39.          

بررسی تاثیر برنامه ارزشیابی عملکرد بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)

احمد علمداری، ابوالقاسم احمدی زاده

محمد نجاتی، سید صداقت رضایی، ابوالقاسم احمدی زاده


93.08.10.18

         40.          

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات بیمارستانهای آموزشی شهرستان بویر احمد

احمد علمداری، محمد نجاتی

اسماعیل شمس الدینی، ابوالقاسم احمدی زاده


93.08.10.19

         41.          

تاثیر گروه درمانی  شناختی- رفتاری بر عزت نفس وافکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

امین الله حق گو-دکتر اردشیر افراسیابی فر

ناز افرین حسینی، خیراله نوریان، معصومه پراور


93.08.10.08

         42.          

مقایسه نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با استفاده از نظریه های ساختاری شوارتز و آلپورت و عوامل مرتبط با آن در سال  تحصیلی 1393-94

سعید قربانی، محمود خلیلی  پور                

دکتر ذوالعدل

محسن رضایی راد، عاطفه عمادی، سیروس عسکری 

93.08.10.20

         43.          

بررسی   نگرش،آگاهی و عملکرد دندان پزشکان استان کهگلویه و بویراحمد در مورد حفاظت پرتویی در سال 1393

محمود خلیلی  پور  و سعید قربانی              

دکتر غفاریان شیرازی

امید حکمت آرا، فاطمه عمادی

93.08.10.21

         44.          

بررسی میزان اگاهی و عملکرد پرتونگاران از گرافی قفسه سینه در مراکز رادیوگرافی (خصوصی-دولتی) شهر یاسوج در سال1393.

مرضیه کشاورز مجدآبادی           

محسن شفیعی

هانیه مرتضوی

93.08.10.22

         45.          

مقايسه عملكرد جنسي زنان مبتلا به پرولاس دستگاه تناسلي قبل وپس از  اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی در بیمارستان های شهر یاسوج در سال 1393

خانم فاطمه گودرزی، پرستو راد93.08.10.23

         46.          

تاثیر نمایش انیمیشن بر تسکین درد کودکان پس از عمل جراحی تانسیلکتومی در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1393

جهانبخش وحدت نژاد، محسن سالاری

 کرامت الله زندی قشقایی، محمد عباسی نیا، مهین روزی طلب

پوریا میرزایی

93.12.03.16

         47.          

بررسی میزان آگاهی مادران در مورد پوسیدگی زودرس دندان شیری در شهر یاسوج  درسال 1393

دکتر زهرا هاشمی

دکتر لیلا منظوری


93.12.25.06

         48.          

بررسی میزان آگاهی والدین ازحضور و مراقبت دندان مولر اول دائمی در کودکان 8-6 ساله ی شهر یاسوج در سال 1393

دکتر زهرا هاشم،ی، نسیم زینی

دکتر لیلا منظوری


93.12.25.07

         49.          

ارزیابی محیط درونی و تعیین رابطه آن با شاخص های موفقیت و عملکرد رقابتی در بیمارستانهای وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  در سال 1393

دکتر روزبهی و مسلم شریفی

رحیم استوار، فرخ افتخار، روزبه هژبری، میلاد شریفی


93.09.25.01

         50.          

تجربیات درمانگرهای استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص روش های خون درمانی بومی

داود خاضعي نسب

دکتر بهروز یزدانپناه


93.09.25.02

         51.          

بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در پرسنل آزمايشگاه هاي طبي شهر یاسوج 1393

داود خاضعي نسب ، مهین روزی طلب

سجاد برزویی، راضیه خلقی فرد


93.09.25.03

         52.          

جمع بندی  مطالعات انجام شده  در مورد  گیاه آویشن در ایران

دکتر حمیررضا غفاریان شیرازی

امین صالحی

سعید قربانی، مجید نجاتی

93.09.25..04

         53.          

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مورد بر فشارخون، ساختار بافتی و شاخص های کلیوی متعاقب تجویز L-NAME در موش صحرایی نر

دکتر جمشید محمدی

دکتر محمدشریف طالبیان پور، دکتر حمدالله دلاویز، دکترایزدپناه قیطاسی

نسرین محمدی

93.09.25.05

         54.          

بررسي اثرات اشعه مادون قرمز بر ساختار بافتی شبکیة چشم و مغز متعاقب مسمومیت با متانول در موش صحرایی

دکتر حمداله دلاویز، امیر قنبری

محمد حسن جهانتاب

امیر قنبری

93.09.25.06

         55.          

بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز ملاتونین و متیل پردنیزولون بر فرایند  التهابی و باز سازی میلین بیماری مولتیپل اسکلروز در موشهای لوئیس مدل آنسفالومیلیت تجربی خود ایمنی(EAE)

دکتر هیبت ا... صادقی  - مجید قرقانی  - شیما دو کوهکی

مهدی قوامی زاده، دکتر ناصر فرهادی، دکتر امیر قنبری  


93.12.03.09

         56.          

بررسی اثرعصاره هیدروالکلی گل بابونه و داروی اوستین بر بیان  فاکتورآنژیوژنیکVEGF (فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ) و آنزیم های mmp-9 وmmp-2 در رده های سلولی سرطان پستان انسان

دکتر نیک سرشت، آرزو ثابت اقلیدی

دکتر رضا محمودی، محمدامین مظفری ناظرمحمدی، کتر علیرضا فلاح زاده، دکتر حمید رضا غفاریان شیرازی، افشین وزیری، اسکندر تقی زاده


93.12.25.08

         57.          

 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل بابونه و داروی اوستین بربیان فاکتور آنژیوژنیک رشد اندوتليال عروقي(VEGF) و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالو پروتیناز  2و9  (MMP2، MMP9)در سلول های سرطانی کولورکتال انسانی

دکتر نیک سرشت،نازنین   دانایی

دکتر رضا محمودی، محمدامین مظفری ناظرمحمدی، کتر علیرضا فلاح زاده، دکتر حمید رضا غفاریان شیرازی، افشین وزیری، اسکندر تقی زاده


93.12.25.09

         58.          

بررسی  رابطه  فرهنگ سازمانی (مدل رابینز)  و عملکرد کارکنان د انشگاه علوم پزشکی یاسوج

ابوالقاسم احمدی زاده

دکتر سید علی موسوی زاده، عقیل الاهی نژاد، کبری الاهی نژاد


93.12.03.10

         59.          

بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM و عوامل موثر بر آن

سعید قربانی ، راضیه جمالی        

دکتر ذوالعدل، محسن رضایی، کرامت الله زندی، هانیه مرتضوی


93.12.25.10

         60.          

تاثیر تله نرسینگ  بر خود مراقبتی بیماران نارسایی قلبی

دکتر خیراله نوریان، ليلا سادات  نعمت الهی

شهلا نجفی دولت آبادی، دکتر حمیدرضا غفاریان شیرازی


93.12.03.10

         61.          

بررسی خواص آنتی اکسیدانی  و اثر ضد التهابی آب جوجه با استفاده از مهارکنندگی رادیکال اکسید نیتریک

اسفندیار افشون  و  دکترعلی میرزائی

مهدی قوامی زاده ، بهمن شریفی، امینی

امینی

93.12.03.07

         62.          

ارزیابی  فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت مواد غذائی پخته شده در دستگاه  ماکرویو با استفاده آرتمیا اورمیانا

اسفندیار افشون  و  دکترعلی میرزائی

سعادت پرهیزکار ، مهدی قامی زاده

انسیه حاج علیزاده

93.12.03.03

         63.          

مقايسه اثر دم كرده تخم شويد و اكسي توسين بر مدت مراحل زايمان و شدت درد زايمان

سيده فاطمه حكمت زاده

فاطمه بازرگاني پور، فاطمه گودرزي ، شهين تاج آرامش، پرستو راد 


93.12.25.05

         64.          

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید بر رفتارهای پیشگیرانه از تب مالت در مناطق روستایی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان

دکتر محسن شمس،ابوالفضل حجاری 

دکتر سلیمان افروغی، دکتر رضا فدایی نوبری


93.12.03.04

         65.          

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه مهارت آموزی مادران برای آموزش مسایل جنسی به دختران 12 تا 18 ساله خود در شهر ماهشهر

دکتر محسن شمس،معصومه مجدپور

دکتر سعادت پرهیزکار،دکتر علی موسوی زاده، طوبی عباسپور دوپلانی، اشرف دژآهنگ


93.12.03.08

         66.          

بررسی تاثير برنامه توانمندسازی برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اهواز

دکتر شمس، لیلا کیانفرد

دکتر علی موسوی زاده، دکتر سعادت پرهیزکار


93.12.03.05

         67.          

مطالعه هتروژنیتی ایزوله های جنس تریکوسترونژیلوس (نماتودا: ترکوسترونژیلیده) در استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر امین قطعی

دکتر ایرج موبدی، مسعود مرعشی فرد، علی جمشیدی 

سید علی اصغر ملک حسینی، حسن آذرمهر، مسعود مرعشی فرد، مهرداد عربی،

93.12.25.11

         68.          

مقایسه سن استخوانی با استفاده از روش های ام آر آی و گرافی مچ و کف دست

سجاد برزویی سیله و رضا علیزاده

قربان نورالدینی، فاطمه محمودی، حسن وفاپور، الهه حسین نژاد، کرامت اله زندی قشقایی


93.12.25.12

         69.          

بررسی تاثیر درمانی عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان بر سندرم تخمدان پلی کیستیک االقاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی

دکتر علی میرزایی  -فاطمه برازش

 دکتر مهرزاد جعفری، امیر قنبری، مهدی قوامی زاده


93.12.25.13

         70.          

بررسی تاثیر درمانی عصاره ی هیدرو الکلی شبدر قرمز (Trifolium pretense) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی

دکتر علی میرزایی -زهرا عباسیان

 دکتر مهرزاد جعفری، امیر قنبری، مهدی قوامی زاده


93.12.25.14

         71.          

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

دکتر خیراله نوریان،حمیده قاسمی

دکتر محمد ذوالعدل، دکتر سلیمان افروغی


93.12.25.01

         72.          

بررسي فراواني ازدواج هاي شش گانه خويشاوندي و غيرخويشاوندي در والدين كودكان عادي و استثنايي با انواع آسيب هاي خاص زيستي و شناختي در شهر یاسوج در سال 1394

سعید فولادی، سعید قربانی

سجاد برزویی،

محسن حیدری، عاطفه عمادی، حسین جاوری

93.12.25.15

         73.          

بررسی مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در سال 1394

سعید قربانی، سهیلا زابلی


سپیده محمدی، محسن حیدری

93.12.25.16

         74.          

بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد حفاظت پرتويي و عوامل مرتبط بر آن در سال 1394

سعید قربانی، زهرا جعفری

سجاد برزویی

زهره عجم زاده، محسن حیدری

93.12.25.17

         75.          

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین غیر رسمی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی  در شهر یاسوج سال 1394

نسرین خلیلی تبار، جابر ستایی


امین اله حق گو، محمود جبار زاده، محمد زارع

93.12.25.18

         76.          

 مقایسه ریسک فاکتورهای سرطان تیروئید در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان تیروئید مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید رجایی یاسوج، سال95-94

مرضیه کشاورز مجد آبادی - محسن حیدری93.12.03.19

         77.          

بررسي اقدامات پاراکلینیکی غیر ضروری پیش از عمل جراحی در بیمارستان های شهر یاسوج 1394

داود خاضعی نسب93.12.25.19

         78.          

بررسی وضعیت تغذیه ایی در افراد افسرده مراجعه کننده به کلنیک های روان درمانی شهریاسوج در سال93

انیس نیک فطرت93.12.25..20

         79.          

مقایسه الگوی دریافت غذایی افراد نرمال با افراد چاق و دارای اضافه وزن در کارمندان مرد بالای 30 سال ادارات یاسوج در سال 1394

حامد کریمی93.12.25..20

         80.          

بررسی میزان آگاهی تغذیه ای پرستاران بیمارستان های شهر یاسوج در سال1394

نوربخش عالیوند،ارسلان جهانی93.12.03.21

         81.          

بررسی الگوی غذایی  و توزیع چربی بدنی در زنان یائسه ی 50 تا 60 سال شهر یاسوج

نرگس پارسایی ،آرش تندرست ،الهام زارعی،فاطمه کوشکی93.12.03.22

         82.          

بررسی وضعیت مدیریت پسماند های بیمارستانی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر دهدشت در سال 1394

سید سالار خادمی نسب93.11.10.01

         83.          

مقایسه پارامترهای خونی در پرتوکاران و سایر کارکنان بیمارستان های یاسوج در سال 1394

راضیه رشیدفر

 

 

93.11.10.02

         84.          

بررسي ميزان رضايت مندی دانشجویان از خدمات كتابخانه ی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1394

زهرا جعفری

 

 

93.11.10.03

         85.          

بررسی برخی عوامل مرتبط با بهداشت روان(اوقات فراغت، افسردگی، الگو های دلبستگی، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به مواد مخدر) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در سال 1394

سعید فولادی

 

 

93.11.10.04

         86.          

بررسي رابطه فرسودگي شغلي با امید زندگی در پرتوکاران رادیولوژی شهر یاسوج در سال 1394

سعید قربانی، سعید فولادی

 

 

93.11.10.05

         87.          

ارزیابی وضعیت بالینی، تشخیصی و درمانی بیماران مشکوک به فاسیولوزیس مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج ازبهمن ماه 93 الی تیرماه 95

نجمه عرفانی

دکتر مشفع

 

93.11.10.06

         88.          

بررسی شیوع عفونت لیشمانیا اینفانتوم در کودکان زیر 10 سال 8 منطقه روستایی شهرستان بویر احمد در سال 1394

فاطمه فرهادی پور

دکتر مشفع

 

93.11.10.07

         89.          

بررسی فراواني نسبي کارباپنماز در بین ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده  از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر یاسوج.

دکتر سید سجاد خرم روز- سيده فاطمه مصباحي

 

 

93.09.25.07

         90.          

بررسی فراوانی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی در نمونه های مستقیم شیر خام تهیه شده از گاوداری های شهرستان بویراحمد در سال 93

دكتر سيد سجاد خرم روز- سيمين عنبري

 

 

93.09.25.08

         91.          

تأثیرکاربرد مدل مراقبت مشارکتی بر فشارمراقبتی وتاب آوری خانواده بیماران مبتلا به اختلالات روانی

دکتر محمد ذوالعدل و امین اله حقگو

دکتر خیر اله نوریان، دکترشیرعلی خرامین، دکترسلیمان افروغی

 

93.12.03.12

 

ردیف

عنوان طرح

مجري

همكاران

همكار دانشجو

کد اخالق

          1.           

بررسی فراوانی ایزوله های کلبسیلای کد کننده  ژنهای ,CTX-M   TEM-1, SHV-1آنزیم های بتا لاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در شهر یاسوج در سال93-92.

دکتر اصغر شریفی، نجمه پرهیزگاری

دکتر سجاد خرم روز،  پریسا صادقی،دکتر سید عبدالمجید خسروانی                       

معصومه دهشیری

93.05.06.07

          2.           

طراحی و ارزیابی دفترچه سنجش مهارت های بالینی کارآموزی پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه

اسداله موسوی، دکتر اردشیر افراسیابی فر

دکترفریده یغمایی، دکتر نازافرین حسینی


93.03.13.04

          3.           

بررسی اثر حفاظتی لیکوپن و الاژیک اسید بر گناد جنین  موش صحرایی ماده القاء شده با کامیوم کلراید 

دکتر مهرزاد جعفری برمک  ودکتر رضا محمودی و

دکتر محسن نیک سرشت، کبری هوشمند مطلق


93.06.10.04

          4.           

تاتیر فنوتیپی عصاره ی آبی مرزه سفید ، نانو اکسید روی و نانوکمپلکس مس و تاثیر ژنوتیپی بر بیان ژن کواگولاز در سوش های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین

دکتر اصغر شریفی_فروغ مریدی کیا

دکتر سید عبدالمجید خسروانی، دکتر مهر اورنگ قائدی،دکتر شاکر حاجتی، نجمه پرهیزگاری، دکتر سید سجاد خرم روز، دکتر محمد ذوالعدل


93.12.02

          5.           

تاتیر  فنوتیپی اسانس مرزه خوزستانی ، نانو اکسید مس و نانوکمپلکس روی و تاثیر ژنوتیپی بر بیان ژن آلکالین پروتئاز در سوش های بالینی و استاندارد پسودوموناس آئروژینوزا

دکتر سید عبدالمجید خسروانی -  راضیه محسنی

دکتراصغر شریفی، دکتر مهر اورنگ قائدی،دکتر شاکر حاجتی، نجمه پرهیزگاری، دکتر سید سجاد خرم روز، دکتر محمد ذوالعدل


93.12.03

          6.           

مقایسه تاثیرآرام سازی پیشرونده عضلانی وآموزش مبتنی بر نمایش فیلم بر کیفیت خواب وپارامتر های اسپیرومتری بیماران آسم برونشیال

دکتر اردشیر افراسیابی، الهه الهیان

دکتر موسوی


93.05..06.02

          7.           

فراواني ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيك جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگي بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

دکتر سید سجاد خرم روز، مرجان فرهنگ فلاح

دکتر اصغر شریفی، محسن نغماچی، نجمه پرهیزگاری، فرزانه غريب پور


93.05.06.8

          8.           

بررسی آلودگی باکتریایی وتعیین الگوی آنتی بیوگرام باکتریهای جداشده از تلفن همراه پرسنل زایشگاهها ،بخش نوزادان و ICU  در بیمارستانهای شهید بهشتی و امام سجاد شهریاسوج 

محسن نغماچی

دکتر محسن شمس، دکتر جانمحمد ملک زاده،

فاطمه احسانی

93.12.03.15

          9.           

بررسي اثر عصاره هيدروالکلي میوه مورد (myrtus communis) بر ديابت تجربي نوع 1 و نوع 2 در موشهاي سفيد صحرايي

دکتر محمد شريف طالبيان پور

دکتر جمشید محمدی، افشين وزیری، زينب صالح پور ، مبین محسنی


93.03.13.05

      10.       

" مطالعه تاثیر خشک کن بستر سیال بر کمیت وکیفیت اسانس و ماده موثره گیاهان دارویی)بابونه، رزماری،مورد)

دکتر حسین صادقی93.03.06

         11.          

تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه  پسته وحشی Pistacia atlantica بر هایپرپلازی خوش خیم غده پروستات ناشی از تستوسترون درموشهای صحرایی  نر نژاد ویستار

دکتر علی میرزایی - رعنا ذاکری

مهدی قوامی زاده، دکتر محمدرضا ربانی،  محمود نارکی


93.08.10.02

         12.          

بررسی اثرحفاظتی عصاره آبی جفت بر زخم روده القا شده توسط اسید استیک درموشهای صحرایی

دکترعلی میرزایی- کشورجعفری

مهدی قوامی زاده، دکتر مهرزاد جعفری،  محمود نارکی


93.08.10.05

         13.          

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه گیاه نسترن(Rosa canina ) بر مدل تجربی هیپرپلازی خوش خیم پروستات در رت.

دکتر محمدشریف طالبیان پور- مریم صادقی حبیب آباد،افشین وزیری

دکتر جمشید محمدی، دکتر حسین صادقی، 


93.08.10.3

      14.       

" بررسی وضعيت مدیریت پسماندهای  بیمارستانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در سال 1392

مریم حیدری93.05.06.09

         15.          

بررسی نقش مدیریت گزینش در بروز خلاقیت انسانی در مرکز بهداشت شهرستان بویر احمد در سال 92

علی جعفر نژاد93.05.06.10

         16.          

گزینش در بهره وری منابع انسانی در مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه در سال 1392

علی آموزگاران93.05.06.11

         17.          

بررسی تاثير روغن زيتون موضعی بر پيشگيری از زخم بستر بيماران بستری در بخش ICU بيمارستان آموزشی- درمانی  شهید بهشتی یاسوج

محمد بهنام مقدم، اکوان پایمرد

فریبا محمدی


93.05.06.04

         18.          

بررسی میزان رضایتمندی بيماران مراجعه کننده از خدمات ارائه شده در بيمارستان شهید بهشتی یاسوج  سال 1393

دکتر امین حسینی مطلق، دکتر پرویز مردانی، سهیلا زابلی پور

دکتر صدراله محرابی، دکتر رضا حسین پور


93.05.06.12

         19.          

مقایسه تاثیر پاشویه آب گرم، ماساژ افلوراژ و ماساژ پتریساژ بر میزان خستگی و خواب بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز دیالیز یاسوج و گچساران، 1392

ادشیر افراسیابی، شکوفه حمزه یی کیا 

سیما محمد حسینی، دکتر حمیدرضاغفاریان شیرازی


93.05.06.03

         20.          

بررسی تاثیر يک مداخله مشارکتی اجتماع محور در بهبود مديريت پسماند جامد در شهر ياسوج

دکتر محسن شمس

دکتر علی موسوی زاده، دکتر رحيم استوار، سهیلا رضایی

حسين ذوالفقاری ، سيده مهر عابد، مينا کشتکار، هومن کوهستانی، فرحناز نيک پی

93.06.10.07

         21.          

مقایسه میزان استرس و تصور از بدن خود در افراد استفاده کننده از عمل جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج

فضل الله فاطمیان راد

دکتر نجمه مستنبط ، کرامت الله زندی  ، دکتر محمد حسین نظری ، دکتر غفاریان شیرازی  ،   عبدالله حکمتی فر


93.08.10.09

         22.          

بررسی اثر ضد التهاب و ضد درد عصاره هیدروالکلی  گیا شقایق کوهی (Glaunium Elegance) در رت و موش سوری 

دکتر حسین صادقی

دکتر محسن صادقی


93.06.10.08

         23.          

بررسی مقایسه­ای ارتباط مواجهه و عدم مواجهه با خشونت محل کار با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1393

جهانبخش وحدت نژاد

 علی اکبر اکبر­پور، کرامت الله زندی قشقایی، شهلا حسین پور


93.08.10.10

         24.          

تاثیر بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر خستگی ، عملکرد حرکتی و تعادل بدنی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دکتر افراسیابی و  زهرا مهری

سید جواد سادات دکتر حمید رضا غفاریان شیرازی


93.06.10.06

         25.          

تاثیر طب فشاری بر کیفیت زندگی و علایم  بدو یائسگی

دکتر افراسیابی و خانم داوودی

حمید رضاغفاریان شیرازی، فاطمه بازرگانی پور


93.05.06.04

         26.          

مقایسه اثربخشی آموزش توسط همتایان با آموزش پرسنل بهداشتی بر میزان فشارخون و تبعیت از درمان بیماران دارای پرفشاری خون

دکتر علمداری و سمیه رنجبر

دکتر نازآفرین حسینی


93.08.10.09

         27.          

تاثیر کاربرد الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراکز انکولوژی شیراز

دکتر افراسیابی و حمزه ای کیا

دکتر نازآفرین حسینی

 

93.06.10.03

         28.          

بررسی اثر بخشی واکسن هپاتیت B در کادر درمانی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی شهر یاسوج، سال 1393

دکتر سید ذاکر سعیدی نژاد و محمد طاهر رضا نژاد

دکتر میترا رخ افروز،دکتر امین حسینی مطلق، خدایار سعیدی


93.08.10.05

         29.          

بررسی رابطه بین جهش های ژن p53  و آدنوکارسینومای معده با گروه کنترل

دکتر امراله روزبهی، دکتر امین قطعی،  سجاد افروز

دکتر محمدحسین سنگتراش، دکتر محمدامین مظفری، دکتر شاپور آقایی


93.08.10.07

         30.          

بررسی ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی های منابع انسانی واحد گزینش بر مشارکت کارکنان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ( مطالعه موردی: مرکز بهداشت شهرستان گچساران) در سال

رحمان گلستانی

علی آموزگاران، کیامرث رضوی، عمران شادباش، عزیزالله علیمحمدی


93.06.10.09

         31.          

 بررسی عوامل مرتبط با سوئ مصرف مواد مخدر در مراکز MMT استان کهگلویه و بویر احمد: مطالعه مورد شاهدی

دکتر علی موسوی زاده  ، دکتر رضا چمن 93.08.10.12

         32.          

بررسی مقاومت دارویی نسبت به فلوروکینولونها در ایزوله های E.coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری در شهرستان لامرد(استان فارس) به روش های فنوتایپینگ و ژنوتایپبنگ در سال 1393

دکتر عبدالعلی مشفع و خالد روئین اهلی

دکتر سید عبدالمجید خسروانی، دکتر سید سجاد خرم روز


93.06.10.10

         33.          

شیوع آلودگی به انگل‏های فاسیولا هپاتیکا, دیکروسلیوم دندریتیکم و  اکینوکوکوس گرانولوزوس در  دام های کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد با بررسی پرونده‏های سالهای 1387 - 1392  

مصطفی عالی پور، سید علی اصغر ملک حسینی

دکترعبدالعلی مشفع، قاسم فکوری زاد، سعید فولادی


93.08.10.13

         34.          

بررسی تاثیر توام عصاره گیاهی آلوئه ورا، انزوات و زیتون بر زخم های سوختگی درجه 2 در موش صحرایی نر

حسین کاویانی

دکتر ارسلان عزیزی، دکتر محمد ذوالعدل، خانم شهربانو عسکریان


93.08.10.02

         35.          

بررسی کارایی گیاه پالایی درحذف بی فنیل های  پلی کلرینه ازخاک آلوده توسط گیاه بومی اسپرس و سورگوم

دکترمحمدمهدی بانشی  -مهند س علیرضا رایگان شیرازی

سید عبدالمحمد سادات، مرتضی زارع


93.08.10.14

         36.          

بررسی  کارایی فرایند  گیاه پالایی واثر هیدروکربن های نفتی خاک الوده در خصوصیات زراعی وفیتوشیمایی بابونه( matricaria  chamomilla)

مهند س علیرضا رایگان شیرازی ، دکترمحمدمهدی بانشی  -

ارسلان جمشیدی ، سهیلا رضایی، علی موسوی زاده، لیلی کریمی


93.08.10.15

         37.          

بررسی اثر رزوراترول بر تغییرات بافتی قلب در دوران جنینی به دنبال پره اكلامپسي  با L-name در موش صحرایی

دکتر حمداله دلاویز

دکتر محمد شریف طالبیان پور ، دکتر جمشید محمدی، پوران داوودی


93.08.10.16

         38.          

بررسی میزان رعایت شاخصه های کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در 1393

دکتر آیت پوزش

دکتر موسوی زاده- دکتر سعادت روایی


93.08.10.17

         39.          

بررسی تاثیر برنامه ارزشیابی عملکرد بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)

احمد علمداری، ابوالقاسم احمدی زاده

محمد نجاتی، سید صداقت رضایی، ابوالقاسم احمدی زاده


93.08.10.18

         40.          

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات بیمارستانهای آموزشی شهرستان بویر احمد

احمد علمداری، محمد نجاتی

اسماعیل شمس الدینی، ابوالقاسم احمدی زاده


93.08.10.19

         41.          

تاثیر گروه درمانی  شناختی- رفتاری بر عزت نفس وافکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

امین الله حق گو-دکتر اردشیر افراسیابی فر

ناز افرین حسینی، خیراله نوریان، معصومه پراور


93.08.10.08

         42.          

مقایسه نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با استفاده از نظریه های ساختاری شوارتز و آلپورت و عوامل مرتبط با آن در سال  تحصیلی 1393-94

سعید قربانی، محمود خلیلی  پور                

دکتر ذوالعدل

محسن رضایی راد، عاطفه عمادی، سیروس عسکری 

93.08.10.20

         43.          

بررسی   نگرش،آگاهی و عملکرد دندان پزشکان استان کهگلویه و بویراحمد در مورد حفاظت پرتویی در سال 1393

محمود خلیلی  پور  و سعید قربانی              

دکتر غفاریان شیرازی

امید حکمت آرا، فاطمه عمادی

93.08.10.21

         44.          

بررسی میزان اگاهی و عملکرد پرتونگاران از گرافی قفسه سینه در مراکز رادیوگرافی (خصوصی-دولتی) شهر یاسوج در سال1393.

مرضیه کشاورز مجدآبادی           

محسن شفیعی

هانیه مرتضوی

93.08.10.22

         45.          

مقايسه عملكرد جنسي زنان مبتلا به پرولاس دستگاه تناسلي قبل وپس از  اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی در بیمارستان های شهر یاسوج در سال 1393

خانم فاطمه گودرزی، پرستو راد93.08.10.23

         46.          

تاثیر نمایش انیمیشن بر تسکین درد کودکان پس از عمل جراحی تانسیلکتومی در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1393

جهانبخش وحدت نژاد، محسن سالاری

 کرامت الله زندی قشقایی، محمد عباسی نیا، مهین روزی طلب

پوریا میرزایی

93.12.03.16

         47.          

بررسی میزان آگاهی مادران در مورد پوسیدگی زودرس دندان شیری در شهر یاسوج  درسال 1393

دکتر زهرا هاشمی

دکتر لیلا منظوری


93.12.25.06

         48.          

بررسی میزان آگاهی والدین ازحضور و مراقبت دندان مولر اول دائمی در کودکان 8-6 ساله ی شهر یاسوج در سال 1393

دکتر زهرا هاشم،ی، نسیم زینی

دکتر لیلا منظوری


93.12.25.07

         49.          

ارزیابی محیط درونی و تعیین رابطه آن با شاخص های موفقیت و عملکرد رقابتی در بیمارستانهای وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  در سال 1393

دکتر روزبهی و مسلم شریفی

رحیم استوار، فرخ افتخار، روزبه هژبری، میلاد شریفی


93.09.25.01

         50.          

تجربیات درمانگرهای استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص روش های خون درمانی بومی

داود خاضعي نسب

دکتر بهروز یزدانپناه


93.09.25.02

         51.          

بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در پرسنل آزمايشگاه هاي طبي شهر یاسوج 1393

داود خاضعي نسب ، مهین روزی طلب

سجاد برزویی، راضیه خلقی فرد


93.09.25.03

         52.          

جمع بندی  مطالعات انجام شده  در مورد  گیاه آویشن در ایران

دکتر حمیررضا غفاریان شیرازی

امین صالحی

سعید قربانی، مجید نجاتی

93.09.25..04

         53.          

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مورد بر فشارخون، ساختار بافتی و شاخص های کلیوی متعاقب تجویز L-NAME در موش صحرایی نر

دکتر جمشید محمدی

دکتر محمدشریف طالبیان پور، دکتر حمدالله دلاویز، دکترایزدپناه قیطاسی

نسرین محمدی

93.09.25.05

         54.          

بررسي اثرات اشعه مادون قرمز بر ساختار بافتی شبکیة چشم و مغز متعاقب مسمومیت با متانول در موش صحرایی

دکتر حمداله دلاویز، امیر قنبری

محمد حسن جهانتاب

امیر قنبری

93.09.25.06

         55.          

بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز ملاتونین و متیل پردنیزولون بر فرایند  التهابی و باز سازی میلین بیماری مولتیپل اسکلروز در موشهای لوئیس مدل آنسفالومیلیت تجربی خود ایمنی(EAE)

دکتر هیبت ا... صادقی  - مجید قرقانی  - شیما دو کوهکی

مهدی قوامی زاده، دکتر ناصر فرهادی، دکتر امیر قنبری  


93.12.03.09

         56.          

بررسی اثرعصاره هیدروالکلی گل بابونه و داروی اوستین بر بیان  فاکتورآنژیوژنیکVEGF (فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ) و آنزیم های mmp-9 وmmp-2 در رده های سلولی سرطان پستان انسان

دکتر نیک سرشت، آرزو ثابت اقلیدی

دکتر رضا محمودی، محمدامین مظفری ناظرمحمدی، کتر علیرضا فلاح زاده، دکتر حمید رضا غفاریان شیرازی، افشین وزیری، اسکندر تقی زاده


93.12.25.08

         57.          

 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل بابونه و داروی اوستین بربیان فاکتور آنژیوژنیک رشد اندوتليال عروقي(VEGF) و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالو پروتیناز  2و9  (MMP2، MMP9)در سلول های سرطانی کولورکتال انسانی

دکتر نیک سرشت،نازنین   دانایی

دکتر رضا محمودی، محمدامین مظفری ناظرمحمدی، کتر علیرضا فلاح زاده، دکتر حمید رضا غفاریان شیرازی، افشین وزیری، اسکندر تقی زاده


93.12.25.09

         58.          

بررسی  رابطه  فرهنگ سازمانی (مدل رابینز)  و عملکرد کارکنان د انشگاه علوم پزشکی یاسوج

ابوالقاسم احمدی زاده

دکتر سید علی موسوی زاده، عقیل الاهی نژاد، کبری الاهی نژاد


93.12.03.10

         59.          

بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM و عوامل موثر بر آن

سعید قربانی ، راضیه جمالی        

دکتر ذوالعدل، محسن رضایی، کرامت الله زندی، هانیه مرتضوی


93.12.25.10

         60.          

تاثیر تله نرسینگ  بر خود مراقبتی بیماران نارسایی قلبی

دکتر خیراله نوریان، ليلا سادات  نعمت الهی

شهلا نجفی دولت آبادی، دکتر حمیدرضا غفاریان شیرازی


93.12.03.10

         61.          

بررسی خواص آنتی اکسیدانی  و اثر ضد التهابی آب جوجه با استفاده از مهارکنندگی رادیکال اکسید نیتریک

اسفندیار افشون  و  دکترعلی میرزائی

مهدی قوامی زاده ، بهمن شریفی، امینی

امینی

93.12.03.07

         62.          

ارزیابی  فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت مواد غذائی پخته شده در دستگاه  ماکرویو با استفاده آرتمیا اورمیانا

اسفندیار افشون  و  دکترعلی میرزائی

سعادت پرهیزکار ، مهدی قامی زاده

انسیه حاج علیزاده

93.12.03.03

         63.          

مقايسه اثر دم كرده تخم شويد و اكسي توسين بر مدت مراحل زايمان و شدت درد زايمان

سيده فاطمه حكمت زاده

فاطمه بازرگاني پور، فاطمه گودرزي ، شهين تاج آرامش، پرستو راد 


93.12.25.05

         64.          

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید بر رفتارهای پیشگیرانه از تب مالت در مناطق روستایی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان

دکتر محسن شمس،ابوالفضل حجاری 

دکتر سلیمان افروغی، دکتر رضا فدایی نوبری


93.12.03.04

         65.          

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه مهارت آموزی مادران برای آموزش مسایل جنسی به دختران 12 تا 18 ساله خود در شهر ماهشهر

دکتر محسن شمس،معصومه مجدپور

دکتر سعادت پرهیزکار،دکتر علی موسوی زاده، طوبی عباسپور دوپلانی، اشرف دژآهنگ


93.12.03.08

         66.          

بررسی تاثير برنامه توانمندسازی برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اهواز

دکتر شمس، لیلا کیانفرد

دکتر علی موسوی زاده، دکتر سعادت پرهیزکار


93.12.03.05

         67.          

مطالعه هتروژنیتی ایزوله های جنس تریکوسترونژیلوس (نماتودا: ترکوسترونژیلیده) در استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر امین قطعی

دکتر ایرج موبدی، مسعود مرعشی فرد، علی جمشیدی 

سید علی اصغر ملک حسینی، حسن آذرمهر، مسعود مرعشی فرد، مهرداد عربی،

93.12.25.11

         68.          

مقایسه سن استخوانی با استفاده از روش های ام آر آی و گرافی مچ و کف دست

سجاد برزویی سیله و رضا علیزاده

قربان نورالدینی، فاطمه محمودی، حسن وفاپور، الهه حسین نژاد، کرامت اله زندی قشقایی


93.12.25.12

         69.          

بررسی تاثیر درمانی عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان بر سندرم تخمدان پلی کیستیک االقاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی

دکتر علی میرزایی  -فاطمه برازش

 دکتر مهرزاد جعفری، امیر قنبری، مهدی قوامی زاده


93.12.25.13

         70.          

بررسی تاثیر درمانی عصاره ی هیدرو الکلی شبدر قرمز (Trifolium pretense) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده توسط لتروزول در موش صحرایی

دکتر علی میرزایی -زهرا عباسیان

 دکتر مهرزاد جعفری، امیر قنبری، مهدی قوامی زاده


93.12.25.14

         71.          

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

دکتر خیراله نوریان،حمیده قاسمی

دکتر محمد ذوالعدل، دکتر سلیمان افروغی


93.12.25.01

         72.          

بررسي فراواني ازدواج هاي شش گانه خويشاوندي و غيرخويشاوندي در والدين كودكان عادي و استثنايي با انواع آسيب هاي خاص زيستي و شناختي در شهر یاسوج در سال 1394

سعید فولادی، سعید قربانی

سجاد برزویی،

محسن حیدری، عاطفه عمادی، حسین جاوری

93.12.25.15

         73.          

بررسی مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در سال 1394

سعید قربانی، سهیلا زابلی


سپیده محمدی، محسن حیدری

93.12.25.16

         74.          

بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد حفاظت پرتويي و عوامل مرتبط بر آن در سال 1394

سعید قربانی، زهرا جعفری

سجاد برزویی

زهره عجم زاده، محسن حیدری

93.12.25.17

         75.          

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین غیر رسمی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی  در شهر یاسوج سال 1394

نسرین خلیلی تبار، جابر ستایی


امین اله حق گو، محمود جبار زاده، محمد زارع

93.12.25.18

         76.          

 مقایسه ریسک فاکتورهای سرطان تیروئید در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان تیروئید مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید رجایی یاسوج، سال95-94

مرضیه کشاورز مجد آبادی - محسن حیدری93.12.03.19

         77.          

بررسي اقدامات پاراکلینیکی غیر ضروری پیش از عمل جراحی در بیمارستان های شهر یاسوج 1394

داود خاضعی نسب93.12.25.19

         78.          

بررسی وضعیت تغذیه ایی در افراد افسرده مراجعه کننده به کلنیک های روان درمانی شهریاسوج در سال93

انیس نیک فطرت93.12.25..20

         79.          

مقایسه الگوی دریافت غذایی افراد نرمال با افراد چاق و دارای اضافه وزن در کارمندان مرد بالای 30 سال ادارات یاسوج در سال 1394

حامد کریمی93.12.25..20

         80.          

بررسی میزان آگاهی تغذیه ای پرستاران بیمارستان های شهر یاسوج در سال1394

نوربخش عالیوند،ارسلان جهانی93.12.03.21

         81.          

بررسی الگوی غذایی  و توزیع چربی بدنی در زنان یائسه ی 50 تا 60 سال شهر یاسوج

نرگس پارسایی ،آرش تندرست ،الهام زارعی،فاطمه کوشکی93.12.03.22

         82.          

بررسی وضعیت مدیریت پسماند های بیمارستانی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر دهدشت در سال 1394

سید سالار خادمی نسب93.11.10.01

         83.          

مقایسه پارامترهای خونی در پرتوکاران و سایر کارکنان بیمارستان های یاسوج در سال 1394

راضیه رشیدفر

 

 

93.11.10.02

         84.          

بررسي ميزان رضايت مندی دانشجویان از خدمات كتابخانه ی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1394

زهرا جعفری

 

 

93.11.10.03

         85.          

بررسی برخی عوامل مرتبط با بهداشت روان(اوقات فراغت، افسردگی، الگو های دلبستگی، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به مواد مخدر) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در سال 1394

سعید فولادی

 

 

93.11.10.04

         86.          

بررسي رابطه فرسودگي شغلي با امید زندگی در پرتوکاران رادیولوژی شهر یاسوج در سال 1394

سعید قربانی، سعید فولادی

 

 

93.11.10.05

         87.          

ارزیابی وضعیت بالینی، تشخیصی و درمانی بیماران مشکوک به فاسیولوزیس مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج ازبهمن ماه 93 الی تیرماه 95

نجمه عرفانی

دکتر مشفع

 

93.11.10.06

         88.          

بررسی شیوع عفونت لیشمانیا اینفانتوم در کودکان زیر 10 سال 8 منطقه روستایی شهرستان بویر احمد در سال 1394

فاطمه فرهادی پور

دکتر مشفع

 

93.11.10.07

         89.          

بررسی فراواني نسبي کارباپنماز در بین ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده  از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر یاسوج.

دکتر سید سجاد خرم روز- سيده فاطمه مصباحي

 

 

93.09.25.07

         90.          

بررسی فراوانی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی در نمونه های مستقیم شیر خام تهیه شده از گاوداری های شهرستان بویراحمد در سال 93

دكتر سيد سجاد خرم روز- سيمين عنبري

 

 

93.09.25.08

         91.          

تأثیرکاربرد مدل مراقبت مشارکتی بر فشارمراقبتی وتاب آوری خانواده بیماران مبتلا به اختلالات روانی

دکتر محمد ذوالعدل و امین اله حقگو

دکتر خیر اله نوریان، دکترشیرعلی خرامین، دکترسلیمان افروغی

 

93.12.03.12