صفحه اصلی معاونت پژوهشی

مشخصات ترکیب اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سمت عضو کمیته

نام و نام خانوادگي

مدرک و رشتهي تحصيلي

سمت دانشگاهی

مرتبه علمی

توضیحات

رئيس کمیته

رضا چمن

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی بالینی

رییس دانشگاه

دانشیار

 

دبیر کمیته

سید عبد محمد موسوی

دکترای آموزش بهداشت

معاون پژوهشي فناوری دانشگاه

استادیار

 

متخصص اخلاق پزشكي

 سید محمدرضا ربانی

 دکترای فوق تخصصی اندویورولوژی

رئیس دانشکده پزشکی

استادیار

 

متخصص آمار/اپيدميولوژي

دکتر سید علی موسوی زاده

PhD اپیدمیولوژی

عضو هیات علمی

استادیار

 

روحاني

ابوالفضل ملاعلی

سطح 3 حوزوی

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

مدرس گروه معارف

روحاني

حقوقدان

آقای جهانشیر هدایت نیا

فوق لیسانس حقوق

مسوول امور حقوقی دانشگاه

کارمند

 

عضو خانم 1

زهرا حسینی

فوق لیسانس مدیریت اموزشی

نماینده جامعه

مربی فرهنگی

 

عضو خانم 2

سعادت پرهیزگار

PhD

بهداشت باروری

عضو هیات علمی

دانشیار

 

پژوهشگر 1

هیبت اله صادقی

PhD

بیوشیمی

عضو هیات علمی

دانشیار

 

پژوهشگر 2

محمد ذوالعدل

PhD

پرستاری

عضو هیات علمی

دانشیار

 

مدیر پژوهشی دانشگاه

مهدی اکبرتبار

PhD

تغذیه

مدیر پژوهشی

استادیار

 

كارشناس مسئول و رابط

محمد ملکزاده

PhD

روانشناسی

کارشناس پژوهشی و مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه

مدرس