مشخصات ترکیب اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

سمت عضو کمیته

نام و نام خانوادگي

مدرک و رشتهي تحصيلي

سمت دانشگاهی

مرتبه علمی

رئیس کمیته

دکتر پرویز یزدانپناه

دکتري تخصصي طب فیزیکی و توانبخشی

رییس دانشگاه

دانشیار

دبیر کمیته

دکتر حسین ماری اریاد

دکترای آموزش بهداشت

معاون پژوهشي فناوری دانشگاه

استادیار

عضو کمیته

 سید محمدرضا ربانی

 دکترای فوق تخصصی اندویورولوژی

رئیس دانشکده پزشکی

استادیار

عضو کمیته

دکتر سید علی موسوی زاده

PhD اپیدمیولوژی

عضو هیات علمی

استادیار

عضو کمیته

مسعود داستار 

سطح 3 حوزوی

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

مدرس گروه معارف روحاني

عضو کمیته

آقای جهانشیر هدایت نیا

فوق لیسانس حقوق

مسوول امور حقوقی دانشگاه

کارمند

نماینده جامعه

زهرا حسینی

فوق لیسانس مدیریت اموزشی

نماینده جامعه

مربی فرهنگی

محقق عضو کمیته

سعادت پرهیزگار

PhD بهداشت باروری

عضو هیات علمی

دانشیار

عضو کمیته

هیبت اله صادقی

PhD بیوشیمی

عضو هیات علمی

دانشیار

عضو کمیته

محمد ذوالعدل

PhD پرستاری

عضو هیات علمی

دانشیار

 عضو کمیته

سید علی اصغر حسینی 

 

 

 

کارشناس رابط کمیته اخلاق

سمیه کهن

لیسانس پرستاری

کارشناس کمیته اخلاق

 

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:45
بازديد اين صفحه:2424
تعداد کل بازديد:519563