نام و نام خانوادگی              


رشته تحصیلی      
مقطع علمی     
پست سازمانی

دکتر عبدمحمد موسوی


آموزش بهداشت PhD رئیس شورا و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

دکتر مهدی اکبر تبار


تغذیه PhD مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر حسن عبیدی


PhD مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه

دکتر صدر اله محرابی


اورولوژی فوق تخصص معاون آموزشی دانشگاه

 دکتر پرویز یزدانپناه


توانبخشی PhD معاون درمان دانشگاه

دکتر سید محمدرضا ربانی


اورولوژی فوق تخصص عضو هیئت علمی (محقق)

دکتر  محسن سالاری


پرستاری PhD رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتر غلامحسین شهرکی


حشره شناسی PhD معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

دکتر نازآفرین حسینی


پرستاری PhD معاون پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی

دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی


آموزش بهداشت PhD عضو هیئت علمی (محقق)

داریوش سالاری


دبیر شورا
       
       
       
       
       

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:66
بازديد اين صفحه:2461
تعداد کل بازديد:519585