گزارش علم سنجی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نمایه استنادی scopus (سال 94)

28/11/94

 

AU-ID

H-index

تعداد کل مقالات

دانشکده

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

6506050017

8

8

پزشکی

دکتری روان شناسی

شیر علی خرامین

1

23487684500

6

32

پزشکی

دکتری اپیدمیولوژی

رضا چمن

2

24338209900

6

22

پزشکی

دکتری آناتومی

رضا محمودی

3

23393056700

6

14

پزشکی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار

صدرالله محرابی

4

55555625600

6

11

بهداشت

دکتری تغذیه

مهدی اکبرتبار طوری

5

28568016000

6

11

پزشکی

دکتری انگل شناسی پزشکی

عبدالعلی مشفع

6

35103465400

5

30

پزشکی

دکتری فارماکولوژی

حسین صادقی

7

18535346900

5

22

پزشکی

دکتری آمار حیاتی

حمیدرضا غفاریان شیرازی

8

47962212400 

5

13

پزشکی

دکتری میکروبیولوژی

سید سجاد خرم روز

9

7102800802

5

12

پزشکی

دکتری بیوشیمی

هیبت الله صادقی

10

14825678100

5

12

بهداشت

دکتری آموزش بهداشت

کامبیز کریم زاده شیرازی

11

35995761700

5

12

پزشکی

دکتری بیوشیمی بالینی

محسن نیک سرشت

12

26039261900

4

7

بهداشت

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

حسین ماری اوریاد

13

54785926700

4

10

بهداشت

دکتری اپیدمیولوژی

علی موسوی زاده

14

53980736300

4

8

پرستاری

دکتری روان پرستاری

محمد ذوالعدل

15

25221015900 

3

3

پزشکی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

ابراهیم حاتمی پور

16

44461837800

3

15

پزشکی

دکتری فیزیولوژی

جمشید محمدی

17

24831662900

3

15

پزشکی

دکتری کالبد شناسی

حمدالله دلاویز

18

26666923900

3

18

بهداشت

دکتری بهداشت

سعادت پرهیزکار

19

35102126600 

3

6

پزشکی

دکتری انگل شناسی پزشکی

محمد امین قطعی

20

55990460500

3

4

پزشکی

دکتری فارماکولوژی

محمد شریف طالبیان پور

21

18438318300

3

17

پزشکی

دکتری بافت شناسی

امرالله روزبهی

22

55253734000 

3

7

پزشکی

متخصص بیماریهای عفونی

اورنگ ایلامی

23

36769387800

3

4

پیراپزشکی

کارشناسی ارشد انگل شناسی

حسن عبیدی

24

55337990600

12787688800

3

7

بهداشت

دکتری تغذیه

جانمحمد ملک زاده

25

35102126600 

3

6

پزشکی

دکتری انگل شناسی پزشکی

محمد امین قطعی

26

23007959400

2

5

پیراپزشکی

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

ابوالقاسم هادی نیا

27

55331771500

2

13

پزشکی

دکتری باکتری شناسی

اصغر شریفی

28

20433613700 

2

4

پزشکی

دکتری فیزیولوژی

ایزدپناه قیطاسی

29

0

2

9

پزشکی

دکتری تخصصی داخلی

حسین نیلی

30

36523695700 

2

5

بهداشت

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رحیم استوار

31

55355272700 

2

10

پزشکی

دکتری میکروب شناسی

عبدالمجید خسروانی

32

55620700500

2

3

پزشکی

روان پزشک

علی محمدی

33

55792039200 

2

15

پزشکی

دکتری بیوشیمی

علی میرزایی

34

0

2

4

دندانپزشکی

دکتری تخصصی دندانپزشکی

فاطمه محمدی

35

36483409900 

2

2

پزشکی

دکتری تخصصی عفونی

گرد آفرین نیکبخت

36

7801547654 

2

6

پزشکی

دکتری تخصصی شیمی دارویی

محبوبه منصوریان

37

26041073000 

2

5

بهداشت

دکتری آموزش بهداشت

محسن شمس

38

37018198200 

2

5

پرستاری

دکتری پرستاری

نازآفرین حسینی

39

54986415500 

2

2

پرستاری

دکتری روان پرستاری

خیرالله نوریان

40

36651525800 

2

4

پزشکی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

سید محمدرضا ربانی

41

55557621600 

2

9

بهداشت

دکتری آموزش بهداشت

محمد مهدی بانشی

42

56407144100 

2

3

پزشکی

متخصص زنان و زایمان

شهین تاج آرامش

43

42761083600

2

6

پزشکی

دکتری فیزیولوژی

علیرضا فلاح زاده

44

55612562000

2

3

پزشکی

فوق تخصص اطفال

کامبیز کشاورز

45

7801547654 

2

6

پزشکی

دکتری تخصصی شیمی دارویی

محبوبه منصوریان

46

55102831200 

2

7

پزشکی

دکتری قارچ شناسی پزشکی

صادق نوری پور

47

36019683900 

1

5

پیراپزشکی

دکتری علوم آزمایشگاهی

بهروز یزدانپناه

48

18539170600 

1

4

پزشکی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

پرویز یزدانپناه

49

0

1

2

پزشکی

دکتری تخصصی جراحی عمومی

پروین غفاری

50

0

1

1

پیراپزشکی

کارشناسی ارشد رادیولوژی

سجاد برزویی

51

35776238700 

1

3

بهداشت

دکتری آمار زیستی

سلیمان افروغی

52

18233442000

1

1

پزشکی

متخصص گوش حلق و بینی

سید رضا چراغ زاده

53

55815667600

1

1

پزشکی

دکتری تخصصی داخلی

شاپور آقایی

54

55620709100 

1

5

پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری

شهلا نجفی

55

55617955500 

1

2

پرستاری

دکتری پرستاری

علی کرم علمداری

56

36543042100 

1

6

بهداشت

دکتری حشره شناسی پزشکی

غلامحسین شهرکی

57

56407117700 

1

2

پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری

فاطمه حکمت زاده

58

26031075600 

1

2

بهداشت

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

محسن نغماچی

59

35756567800 

1

5

 

پرستاری

کارشناسی ارشد مامایی

میترا صفری

60

16244677200 

1

2

پزشکی

متخصص پوست

نادر دبیری

61

36084584000 

1

5

پیراپزشکی

دکتری فیزیولوژی

ناصر فرهادی

62

0

1

1

پرستاری

فوق لیسانس پرستاری

نسرین زحمت کشان

63

55929698700

1

2

پزشکی

دکتری بافت شناسی

مهرزاد جعفری

64

55815667600

1

1

پزشکی

فوق تخصص گوارش

شاپور آقایی

65

55619662100

0

1

پزشکی

متخصص روانپزشکی

نذیر هاشمی

66

55881355600 

0

4

بهداشت

دکتری بهداشت محیط

ارسلان جمشیدی

67

55673881400 

0

4

پرستاری

فوق لیسانس پرستاری

ابراهیم مومنی

68

55792798400 

0

3

دندانپزشکی

دکتری تخصصی دندانپزشکی

آیت الله پوزش

69

55619357000

0

5

پزشکی

دکتری تخصصی چشم پزشکی

بهمن شریفی

70

56807095300

0

1

پزشکی

دکتری تخصصی عفونی

ذاکر سعیدی نژاد

71

55673510400

0

1

پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری

سید جواد سادات

72

0

0

1

دندانپزشکی

دکتری تخصصی دندانپزشکی

طاهره باهری مقدم

73

55620533200 

0

2

بهداشت

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عباسعلی کریمی

74

 34872396700

0

2

پزشکی

فوق تخصص اطفال

علی کشتکاری

75

55430945500

0

1

بهداشت

فوق لیسانس بهداشت محیط

علیرضا رایگان شیرازی

76

55430785400

0

1

بهداشت

فوق لیسانس آموزش بهداشت

فریبا محامد

77

41762136900 

0

3

پزشکی

پزشکی اجتماعی

لیلا منظوری

78

55674063600 

0

2

پرستاری

فوق لیسانس پرستاری

محسن سالاری

79

56452825100

0

1

پزشکی

دکتری  فارماکولوژی

محمد رضا نیکبخت

80

55619755700 

0

3

پرستاری

فوق لیسانس پرستاری

مسعود مقیمی

81

55927506000

0

1

پرستاری

فوق لیسانس پرستاری

مهین روزی طلب

82

56602645900 

0

3

پرستاری

کارشناسی ارشد مامایی

پرستو راد

83

57040738700

0

1

پزشکی

دکتری پاتولوژی

ارسلان عزیزی

84

55620476100

55317942300

1

1

پزشکی

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی

محسن مومن نژاد

85

55317942200

0

1

پزشکی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

محمد علی منصوریان

86

55673226600

0

2

پرستاری

فوق لیسانس پرستاری

سیما محمد حسینی

87

55508488000

56116682700

2

5

پزشکی

فوق تخصص اطفال

عبدالکریم قدیمی مقدم

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55534268400 

4

14

 

دکتری ایمنی شناسی

قاسم قلم فرسا

 

54990420300 

2

3

 

دکتری روانشناسی

محمد ملک زاده

 

55801346400 

1

3

 

دکتری آموزش بهداشت

فاضل زینت مطلق

 

 

 

 

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:40
بازديد اين صفحه:1876
تعداد کل بازديد:519558