شورای HSR: شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت                    

ارتقاء سطح سلامت جامعه و برقراری و پیشبرد عدالت در سلامت، هدف نهائی و آرمانی نظام سلامت کشور است که از طریق تامین دانش لازم برای بهبود و ارتقاء عملکرد مدیریت ارائه خدمات مرتبط با سلامت حاصل می‌گردد. در حال حاضر سلامت با تمامی ابعاد آن دچار چالشهای جدی از جمله شیوع روزافزون بیماریهای غیرواگیردار و بعضی بیماریهای واگیردار، افزایش تقاضای جامعه برای دریافت خدمات و افزایش هزینه‌های مرتبط با تامین سلامت می‌باشد. رویارویی با چالش‌های فوق نیازمند تلاش همه جانبه و مستمر است. بنظر می‌رسد جهت‌گیری پژوهش‌های این حوزه باید انطباق بیشتری با مشکلات و چالش‌های اصلی بخش سلامت کشور داشته و تحقیقات پاسخگوی نیازهای مردم و همچنین مشکلات نظام ارائه خدمات سلامت باشد. لذا یکی از محورهای پژوهشی که از اولویت ویژه برخوردار می‌باشد، پژوهش در نظام سلامت (Health system Research) است که هدف اصلی آن بهبود و ارتقاء سلامت جامعه می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور رفع چالش‌های موجود و هدفمندنمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1379 شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (H.S.R) تشکیل گردید.

 

اهداف:

  •   هدفمند کردن پژوهشهای حیطه H.S.R
  •   افزایش کمی و کیفی پژوهش در نظام سلامت
  •   ارثقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت
  •   بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهشهای حیطه H.S.R
  •   استفاده بهینه از نتایج بدست‌آمده پژوهشهای حیطه H.S.R

 

          شرح وظایف و محدوده اختیارات شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت:

  •   تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در حیطه H.S.R
  •   اطلاع‌رسانی مکتوب اولویتهای تحقیقاتی به کلیه ذی‌نفعان دستگاه
  •   بررسی و تصویب طرح‌های ارائه‌شده با توجه به اولویت‌های تحقیقاتی

 

 

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:18
بازديد اين صفحه:2565
تعداد کل بازديد:517304