مدیریت امور عمومی و اجرائی معاونت پژوهش و فناوری


سمت نام
تصویر
مدیر
سید احمد مشدور سید احمد مشدور
کارپرداز و دفتر داری
امیدرضا آماده  
دبیرخانه رضا سعادت  
نامه رسان و بایگانی نصیر جعفرنژاد  
ماشین نویس فرخنده پایدار  
سرایداران

سید ستار قاسمی

بهرام بختیاری

محسن باباپور

پیمان صفری

حسن قربانی ناصرآباد

میثم یادآور

اسلام پاریاد

مجتبی قائدی

 
رانندگان

سید سعادت تندرو

یحیی احسانی فر
 
تاسیسات

عنایت اله احمدی

علی محمدحسینی

 

 

شرح وظایف:

 • کنترل و نظارت بر خرید و تدارکات معاونت و رسیدگی به اسناد مالی کارپردازی از تامین اعتبار تا پرداخت اسناد مربوطه
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل پژوهشی
 • کنترل امور دفتر داری و بایگانی و همچنین ارسال مراسلات
 • نظارت و کنترل بر امور تاسیساتی و ساختمانی و واحد های تابعه
 • نظارت و کنترل بر امور مربوط به کارپردازی و تدارکات سالانه
 • نظارت بر خرید و درخواست ها و اجرت ها و انجام انها تا حصول نتیجه
 • نظارت و کنترل بر کارهای خدماتی و تدارکاتی مربوط به همایش ها و کارگاه های دانشگاه
 • پیگیری امور پرسنلی شامل احکام و نقل و انتقالات و جذب نیرو و رفع مشکلات پرسنل تا حصول نتیجه
 • پیگیری امور کمیته پدافند غیرعامل مربطو به معاونت پژوهشی
 • پیگیری مسائل ورزشی مربوط به معاونت پژوهشی
 • نظارت و کنترل بر امور نقلیه معاونت از ماموریت ها ی درون شهری و برون شهری و پیگیری جذب و مشکلات آن ها

Sidebar